รับออกแบบ Backdrop, X Stand, Roll Up, J-Flag, Booth, Counter, ธงญี่ปุ่น, standy สติ๊กเกอร์ Sticker ติดกระจก, ป้ายร้าน, ป้ายไวนิล Vinyl ป้ายอาคาร ป้ายโฆษณา ป้ายทั่วไป ป้ายไฟ

    **ทางเราไม่ได้รับปริ้นอิงค์เจ็ท และไม่ได้รับติดตั้ง ลูกค้าต้องนำไปปริ้นด้วยตัวเอง**

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสำหรับงานโฆษณาทั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก เป็นลักษณะงานที่สามารถดูได้จากระยะใกล้และไกล คุณภาพที่ดีควรมีความละเอียด 1200-1440 dpi สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 

ภายนอกอาคาร เช่น Vinyl ไวนิล ทึบแสง ไวนิล โปร่งแสง สติ๊กเกอร์ทึบแสง สติ๊กเกอร์โปร่งแสง และ See Through 
ภายในอาคาร เช่น กระดาษ Glossy PP, กระดาษ Photo PP, กระดาษ Sticker PP, กระดาษ Sticker PVC, Backlit Film, Sticker clear film ฯลฯ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้วัสดุแต่ละประเภทนั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของใช้งาน เช่น Roll up, Standy, Light Box, Poster, j-flag, Back Drop เป็นต้น

 

ขั้นตอนการรับบริการออกแบบ
•    ลูกค้าชำระเงินค่าบริการออกแบบ /แจ้งชำระเงินที่ Line Id: ibannerthai
•   
ลูกค้าส่งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกแบบ /ขนาด/ส่งตัวอย่างที่อยากได้
•   
iBanner ส่งไฟล์งานต้นฉบับให้ลูกค้า ทางอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้านำไปปริ้น หรือส่งร้านที่รับพิมพ์และติดตั้งด้วยตนเอง

* กำหนดการส่งงานอยู่ที่ตกลงกันอีกครั้งหลังจากดูคิวงาน และลูกค้าส่งรายละเอียดและชำระเงินครบถ้วนแล้ว*

 
    **ทางเราไม่ได้รับปริ้นอิงค์เจ็ท และไม่ได้รับติดตั้ง ลูกค้าต้องนำไปปริ้นด้วยตัวเอง**

ดูผลงานออกแบบ l อัตราค่าบริการสอบถาม 

Tel : 086-9912722  Line Id: ibannerthai