รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้า ถุง กล่อง (Packaging Design) รับออกแบบบสติ๊กเกอร์สินค้า (Label)

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทความงาม อาหารเสริม อาหาร เครื่องแต่งกาย ฯลฯ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้บริโภค ทั้งหมดนี้ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลบนฉลากถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน และควรคำนึงถึงการรองรับป้องกันและเคลื่อนย้ายให้เหมาะสม การใช้สีและองค์ประกอบควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) เป็นหลัก

หากเริ่มต้นด้วยดี บวกกับการทำตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ถูกทิศทางอย่างต่อเนื่องแล้ว สินค้าของคุณย่อมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
    

ขั้นตอนการรับบริการออกแบบ
•    ลูกค้าชำระเงินค่าบริการออกแบบ /แจ้งชำระเงินที่ Line Id: ibannerthai
•    ส่งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกแบบ /ส่งตัวอย่างที่อยากได้
•    ibanner ส่งไฟล์งานต้นฉบับให้ลูกค้า ทางอีเมล์

* กำหนดการส่งงานอยู่ที่ตกลงกันอีกครั้งหลังจากดูคิวงาน และลูกค้าส่งรายละเอียดและชำระเงินครบถ้วนแล้ว*

ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ l อัตราค่าบริการสอบถาม Line Id: ibannerthai