รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ | Printing Design
• หนังสือ ปฏิทิน แคทตาล็อค
• Brochure แผ่นพับ
• Leaflet ใบปลิว
• Poster โปสเตอร์
• Ad โฆษณา
• ฉลากสินค้า Label
• Business Card, Letterhead, envelope/ รับออกแบบนามบัตร ตรายาง หัวจดหมาย

 

สื่อสิ่งพิมพ์ คือการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการหลักการออกแบบที่ดี คือ หลักความสมดุล (balance) ความมีเอกภาพ (Unity) ความมีสัดส่วน (Proportion)  การเน้นจุดแห่งความสนใจ (Emphasis) จังหวะ (Rhythm) ความเรียบง่าย (Simplicity) ทั้งหมดต้องสื่อความหมายให้ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดี ก็เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้รับนั้นเอง หลังขั้นตอนการออกแบบ จะได้รับไฟล์ต้นฉบับรูปแบบสี (CMYK) จึงจัดส่งทางโรงพิมพ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแยกสี อัดเพลท ระบบงานพิมพ์ต่อไป

ขั้นตอนการรับบริการออกแบบ
•    ลูกค้าชำระเงินค่าบริการออกแบบ /แจ้งชำระเงินที่ Line Id: ibannerthai
•   
ลูกค้าส่งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกแบบ /ขนาด/ส่งตัวอย่างที่อยากได้
•   
ibanner ส่งไฟล์งานต้นฉบับให้ลูกค้า ทางอีเมล์

* กำหนดการส่งงานอยู่ที่ตกลงกันอีกครั้งหลังจากดูคิวงาน และลูกค้าส่งรายละเอียดและชำระเงินครบถ้วนแล้ว*

 

ผลงานออกแบบ l อัตราค่าบริการสอบถาม Line Id: ibannerthai

 

รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โปสเตอร์ โบรชัวร์ ใบปลิว นามบัตร ป้ายโฆษณา หนังสือ ปฎิทิน หน้าปกหนังสือ แบบเรียน คัตเอาท์ โรลอัพ สแตนดี้ Booth และอื่นๆ