รับออกแบบโลโก้ : LOGO DESIGN

iBanner บริการรับออกแบบโลโก้ เราสร้างแบรนด์ของท่านให้มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การจดจำและตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กร หน่วยงาน การออกแบบโลโก้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ 


โลโก้ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Logo) เป็นผลของการออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbol) อันได้แก่ ภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ ได้แก่สินค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่นการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสินค้า และบริษัทให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตนเอง เพื่อความจำ ความเชื่อถือ และตราตรึงผู้บริโภคตลอดไป

ประโยชน์ของการมีโลโก้
•    เพื่อความสวยงาม และลงตัว
•    เพื่อความเชื่อมั่นในแบรนด์
•    เพื่อให้ผู้คนจำได้ง่าย และแสดงถึงตัวตนขององค์กร


เคล็ดลับ
•    เน้นความเรียบง่ายเป็นหัวใจหลัก
•    ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็น ทั้งนี้ต้องดูไม่ยากเกินไปด้วย
•    มองไปข้างหน้า คิดถึงความยั่งยืนของโลโก้
•    ไม่ใช่สีมากเกินไป ในโลโก้ต้องมี contrast และ balance
•    จดจำได้ง่าย
•    สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
•    เลือกสีอย่างสร้างสรรค์
•    มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย
•    มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
•    ใช้ได้ในทุกลักษณะ

ดูผลงานออกแบบโลโก้