swf jpg gif คืออะไร
ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ที่นิยมทำแบนเนอร์ ทั้ง 3 ชนิดดังนี้

นามสกุล (.swf) /.swf (ShockWave Flash)

 

คือไฟล์ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่มีลูกเล่น มีเอฟเฟ็คมากมาย น่าสนใจ และสวยงาม

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดเล่นได้ ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม (Flash Player)

โปรแกรมที่ใช้เปิด : Flash , Internet Explorer, Gom


นามสกุล (.gif)/Gif Animation (กิฟ แอนนิเมชั่น)


 

 

คือ ไฟล์ภาพชนิดหนึ่งที่มีการบีบอัดข้อมูลได้สูง เนื่องจากมีการไล่ระดับเฉดสีเพียง 256 สี ทำให้ไฟล์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับภาพที่ต้องการรายละเอียดสูงๆ แต่คุณสมบัติพิเศษของไฟล์ GIF คือ สามารถนำมาสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ เช่น ภาพที่เกิดจากการนำรูปภาพหลายๆ รูปภาพมาแสดงอย่างต่อเนื่องกัน

 

โปรแกรมที่ใช้เปิด : Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ

 

นามสกุล (.jpg)/JPEG (Joint Photographic Experts Group) "เจเพ็ก"

 

คือ ไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง (ไม่เคลื่อนไหว) คุณภาพอยู่ในขั้นที่รับได้ นำมาลงบนเว็บไซต์ หรือทำงานกับสิ่งพิมพ์ที่ไม่เน้นคุณภาพมากนัก การใช้ไฟล์ JPG ทำให้การอ่านข้อมูลและการทำรูป ทำได้รวดเร็วมากขึ้นและไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บไฟล์ภาพ

โปรแกรมที่ใช้เปิด : Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ

 

เปรียบเทียนคุณภาพไฟล์ .gif และ .jpg มีความแตกต่างกันอย่างไร

             

การ save ไฟล์ภาพโดยใช้นามสกุลที่ต่างกัน หลายท่านคงเคยสงสัยกันมาบ้างแล้วว่า .gif และ .jpg  มีความแตกต่างกันอย่างไรสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่า นามสกุล .gif นั้นมีจำนวนสีที่แสดงเพียง 256 สี ซึ่งในขณะที่ .jpg สามารถแสดงสีได้ถึง 16 ล้านสี เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมหาศาล ดังนั้น ภาพการ์ตูน หรือภาพที่ไม่ต้องการความละเอียดจะถูกเก็บไว้ด้วยนามสกุล .gif ส่วนภาพที่ต้องการความละเอียดสูงมักจะ save ไว้ด้วยนามสกุล .jpg นั่นเอง