ความหมายของสี
           
ความหมายของสี
 
 

 สีเขียว
        ความเติบโตงอกงามเป็นสีที่ให้ความรู้สึกรื่นรมย์ และขจัดความรู้สึกในด้านลบ

 

 สีเขียวเข้ม
        ความมุ่งมั่น ความทะเยอะทะยาน ความโลภ การเงิน

 

 สีเขียวอ่อน
        ความสงบ ความกลมกลืน การแบ่งปัน สันติภาพ

 

 สีเขียวอมเหลือง
        การเจ็บไข้ได้ป่วย ความหึงหวง ความขี้ขลาด

 

 สีฟ้า
        ความคิดสร้างสรรค์ ปัญญา ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง

 

 สีฟ้าเข้ม
        ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคง ความมีอำนาจ ความจริงจัง ความน่าเชื่อถือ ความรอบรู้ ความเฉลียวฉลาด

 

 สีฟ้าอ่อน
        การหยั่งรู้ ความมีอิสระ ความเข้าใจ ความอดทน ความอ่อนโยน

 

 สีเหลือง
        ความร่วมมือ ความทรงจำ ความสุข ความชัดเจน ความอ่อนแอ

 

 สีเหลืองอ่อน
        ความสดชื่น ความสนุกสนาน ความฉลาด

 

 สีชมพู
        ความเป็นมิตร ความรัก ความอบอุ่น ความโรแมนติก ความมีชีวิตชีวา

 

 สีส้ม
        ความละเอียดอ่อน ความสุข ความจริง มิตรภาพ การเอาใจใส่

 

 สีแดง
        ความเข้มแข็ง ความมีอำนาจ มีพละกำลัง ความโกรธ ความร้อนแรง ความปรารถนา ความกล้าหาญ ความร้อนแรง

 

 สีนํ้าตาล
        ความอดทน ความมั่นคง ความเรียบง่าย ความเงียบสงบ

 

 สีขาว
        ความบริสุทธิ์ ความดี ความศรัทธา ความเรียบง่าย ความสะอาด สันติภาพ

 

สีดำ
        ความลึกลับ ความกลัว ความทุกข์ ความเศร้า ความว่างเปล่า ความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ ความจริงจัง

 

 

Note

การออกแบบเว็บไซต์ อาจไม่จำเป็นต้องยึดความหมายของสีดังกล่าวเสมอไป ขึ้นอยู่กับเทคนิคการออกแบบผสมสีของแต่ละคน

ขอขอบคุณ/ที่มา  http://www.learningselection.com/web_color_meaning.html